best rabbit vibrator for sale good vibrators for women Sex toys for men adult sex toys online sex shops near me and you best rabbit vibrator for sale best rabbit vibrator for sale good vibrators for women good vibrators for women best rabbit vibrator for sale good vibrators for women best rabbit vibrator for sale strap on strap on harness female toys small strap on strap on handcuffs sex strap on vibrators for women adult shop online good Vibrators vibrators for women vibrators for women
Motovunska šuma

Motovunska šuma obrasla je starim listopadnim drvećem na naplavinama uz rijeku Mirnu. U ovoj šumi obilježje prirodne rijetkosti daje hrast lužnjak (Quercus robur), koji je uobičajena vrsta u nizinskim krajevima kopnenih dijelova Hrvatske. Za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije šuma je bila rezervat uzgaja drveća za opskrbu brodogradilišta graditeljskim drvom, a danas je najveće jedinstveno svjetsko stanište bijelog tartufa (Tuber magnatum Pico).

 

Rijeka Mirna

Podno brdovitog i vegetacijom bogatog brežuljka teče najduža rijeka na Istarskom poluotoku, rijeka Mirna. Dužine gotovo 53 kilometara. Izvor joj se nalazi u mjestu Kotli nedaleko Huma a ulijeva se u Jadransko more nedaleko Novigrada. Mirnom se plovilo i davno prije Rimskog osvajanja Istre. A bila je plovna od Antenala na morskoj obali pa sve do Fontane podno Buzeta. Njenim donjim tokom plovili su brodovi dužine i do 100 metara. Smanjenjem korita rijeke javila se potreba za potpuno novim umjetnim koritom te staro korito gotovo u potpunosti presušuje.