best rabbit vibrator for sale good vibrators for women Sex toys for men adult sex toys online sex shops near me and you best rabbit vibrator for sale best rabbit vibrator for sale good vibrators for women good vibrators for women best rabbit vibrator for sale good vibrators for women best rabbit vibrator for sale strap on strap on harness female toys small strap on strap on handcuffs sex strap on vibrators for women adult shop online good Vibrators vibrators for women vibrators for women
Novi Zakon o zaštiti životinja: Obavezno mikročipiranje - kazna i do 6000 kuna

Krajem 2017 godine stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti životinja koji donosi mnoge novosti.

Tako su, primjerice, gotovo udvostručene novčane kazne za osobe koje napuste životinju, kao i one koje ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca, i sada iznose od 15 do 30 tisuća kuna.

Nadalje, propisan je rok (do 30. lipnja iduće godine) dokad su jedinice lokalne samouprave dužne provesti kontrolu mikročipiranja svih pasa u svojoj lokalnoj zajednici.

Prema novom zakonu, nastupa i obaveza registriranja svih uzgoja životinja za prodaju te objave broja mikročipa psa i broja mikročipa majke psa pri oglašavanju pasa u svrhu prodaje.

U nastavku možete pronaći neke od novina, a novi Zakon možete pronaći na ovom linku.

 

  • zabranjeno je držati pse stalno vezane ili ih držati u prostorima za odvojeno držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan toga prostora
  • veterinarski inspektor po utvrđivanju napuštanja mladunčadi vlastitog kućnog ljubimca, vlasniku može odrediti mjeru trajne sterilizacije kućnog ljubimca, a na trošak vlasnika
  • ako se na području pojedinih jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave utvrdi veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na tom području naredbom može propisati ministar
  • jedinice područne (regionalne) samouprave moraju organizirati koordinacijske radne skupine i preko njih osigurati komunikaciju svih zainteresiranih dionika kako bi se postiglo učinkovitije rješavanje problematike napuštenih i izgubljenih životinja te skrbi za životinje (mjerama koje se provode u svrhu povećanja svijesti o odgovornom posjedovanju životinja ujedno će se dugoročno rasteretiti i proračuni jedinica lokalne samouprave za sredstva namijenjena zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja te će se poboljšati skrb za životinje, a posljedično i dobrobit te zdravlje životinja)
  • na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje, a sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa
  • u cilju kontrole prometa životinjama prodavatelj pri oglašavanju prodaje životinje mora osigurati, a oglašivač objaviti broj mikročipa psa i broj mikročipa majke psa
  • dodjeljivanje većih ovlasti komunalnim redarima ( nadzor vezano za postupanje s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, uvjete i način držanja kućnih ljubimaca te postupanje s napuštenim ili izgubljenim životinjama prema općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, uključujući kontrolu označavanja pasa tj. očitavanje mikročipa).