best rabbit vibrator for sale good vibrators for women Sex toys for men adult sex toys online sex shops near me and you best rabbit vibrator for sale best rabbit vibrator for sale good vibrators for women good vibrators for women best rabbit vibrator for sale good vibrators for women best rabbit vibrator for sale strap on strap on harness female toys small strap on strap on handcuffs sex strap on vibrators for women adult shop online good Vibrators vibrators for women vibrators for women
Ministarstvo izdalo obrazac zahtjeva za komercijalno skupljanje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdaje dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, Pravilnika o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta i stručne podloge HAOP-a (Hrvatska agencija za okoliš i prirodu).

Za korištenje (sakupljanje) zavičajnih divljih vrsta popisanih u Prilogu I Pravilnika u svrhe prerade, trgovine i drugog prometa, fizička ili pravna osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike podnošenjem zahtjeva.

U zahtjevu je potrebno ispuniti podatke o: podnositelju zahtjeva i to: a) za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika, odnosno osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost: naziv i sjedište tvrtke, obrta, samostalne djelatnosti, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu el. pošte, b) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i/ili adresu el. pošte, vrsti/ama koje se namjeravaju sakupljati (znanstveni i hrvatski naziv vrste), količini/ama koje se namjeravaju sakupiti, području/ima sakupljanja, razdoblju obavljanja aktivnost, namjeni sakupljanja i metodi/ama sakupljanja.

Ministarstvo ne izdaje dopuštenja za korištenje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe.

Obrazac zahtjeva možete pronaći na ovom linku. Uz dopuštenje, bit će izdan i obrazac izvješća. Također, napominjemo kako iskaznice komercijalnih sakupljača više nisu predmet pravilnika te kao takve nisu uvijet za izdavanje dopuštenja za komercijalno sakupljanje.
Više informacija o načinu ispunjavanja, slanja orazaca i izvješća biti će na slijedećoj skupštini Udruge tartufara Istra.